shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.548.676
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2019
Begindatum:27 december 2019
Naam:FBC
Naam in het Frans, sinds 27 december 2019
Adres van de zetel: Voie du Thier(FEN) 17 Stratenplan
4607 Dalhem
Sinds 27 december 2019
Telefoonnummer:
0473-681.195 Sinds 30 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fbc.frederic.baguette@gmail.comSinds 30 december 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Baguette ,  Frédéric  Sinds 27 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 december 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 31 december 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 31 december 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 27 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 december 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 31 december 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 december 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 december 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 december 2019
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 27 december 2019
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 27 december 2019
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 27 december 2019
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 27 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug