shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.550.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2019
Begindatum:27 december 2019
Naam:LOISELET SG LOCATION
Naam in het Frans, sinds 27 december 2019
Adres van de zetel: Rue Isidore-Derèse,Mornimont 107 Stratenplan  bus 1
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 27 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0690.872.206   Sinds 17 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Loiselet ,  Steve  (0690.872.206)   Sinds 17 januari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  77.291  -  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Sinds 1 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.610 -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 6 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

0473.603.785 (GOFFIN SERGE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 december 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug