shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.707.737
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 januari 2020
Begindatum:3 januari 2020
Naam:BaldoMa Consult
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2020
Adres van de zetel: Avenue Roquebrune Cap Martin 56 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 3 januari 2020
Telefoonnummer:
+32494535664 Sinds 3 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
baldomaconsult@gmail.comSinds 3 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder de Baenst ,  Baudouin  Sinds 3 januari 2020
Bestuurder Hubaut ,  Marie  Sinds 3 januari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 3 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 3 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug