shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.709.123
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 oktober 2022
Begindatum:3 januari 2020
Naam:INTERIEUR LEBLICQ
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2020
Adres van de zetel: Rue du Trou du Sart, ZI, Nov. 5   bus 4
5380 Fernelmont
Sinds 3 januari 2020
Telefoonnummer:
0497/174983 Sinds 3 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@interieurleblicq.beSinds 3 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bara ,  Hélene  Sinds 3 januari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Humblet ,  Bénédicte  Sinds 27 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2020
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 februari 2020
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 6 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 3 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 februari 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 februari 2020
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 6 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 3 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 16 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug