shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.731.293
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 januari 2020
Begindatum:3 januari 2020
Naam:TMA MANAGEMENT
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2020
Afkorting: TMA
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2020
Adres van de zetel: Rue du Docteur Beaujean 4
4218 Héron
Sinds 3 januari 2020
Telefoonnummer:
+32477494292 Sinds 3 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tma14021311@gmail.comSinds 3 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Hoye ,  Benoit  Sinds 3 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 februari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 januari 2020
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 3 januari 2020
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 3 januari 2020
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 3 januari 2020
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 3 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug