shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.607.065
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 januari 2022
Begindatum:15 januari 2020
Naam:BECKER LUDOVIC
Naam in het Frans, sinds 15 januari 2020
Adres van de zetel: Rue Grihanster 1
4870 Trooz
Sinds 13 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
b.t.m@outlook.comSinds 17 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Fuya ,  Geoffrey  Sinds 13 maart 2021
Bestuurder Paulit ,  Nicolas  Sinds 13 maart 2021
Gedelegeerd bestuurder Becker ,  Ludovic  Sinds 15 januari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ligot ,  François  Sinds 24 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 15 januari 2020
Btw 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 15 januari 2020
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 15 januari 2020
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 15 januari 2020
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 15 januari 2020
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 15 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug