shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.655.664
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 januari 2020
Begindatum:16 januari 2020
Naam:RACELLE Grégory
Naam in het Frans, sinds 16 januari 2020
Adres van de zetel: Rue d'Abée 45 Stratenplan
4557 Tinlot
Sinds 16 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 16 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Racelle ,  Grégory  Sinds 16 januari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 maart 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 16 januari 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 16 januari 2020
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 16 januari 2020
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 16 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug