shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0741.723.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2020
Begindatum:17 januari 2020
Naam:DB HOME
Naam in het Frans, sinds 17 januari 2020
Adres van de zetel: Stampiat(AR) 7 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 17 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Desière ,  Vincent  Sinds 17 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2020
 
Ruwbouw
Sinds 3 februari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 februari 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 januari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 17 januari 2020
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 januari 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 januari 2020
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 17 januari 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 17 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug