shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0741.728.712
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2020
Begindatum:17 januari 2020
Naam:LOUISENAILS
Naam in het Frans, sinds 17 januari 2020
Adres van de zetel: Rue Grétry 92 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 23 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Vo ,  Thi  Sinds 17 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2020
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 3 maart 2020
 
Voetverzorg(st)er
Sinds 3 maart 2020
 
Masseur/masseuse
Sinds 3 maart 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 maart 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid voetverzorg(st)er
Sinds 3 maart 2020
Beroepsbekwaamheid masseur/masseuse
Sinds 3 maart 2020
Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 3 maart 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 maart 2020
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 1 maart 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  96.022 -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 maart 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug