shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.960.720
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 januari 2020
Begindatum:23 januari 2020
Naam:MONACELLI COMPANY
Naam in het Frans, sinds 23 januari 2020
Adres van de zetel: Chemin des Crètes 91
4130 Esneux
Sinds 23 januari 2020
Telefoonnummer:
+32478545605 Sinds 23 januari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ets.monacelli@hotmail.comSinds 23 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Colletto ,  Sabrina  Sinds 13 januari 2021
Bestuurder Monacelli ,  Jean-François  Sinds 23 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 17 april 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2020
 
Ruwbouw
Sinds 20 september 2022
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 6 februari 2020
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 februari 2020
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 6 februari 2020
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 6 februari 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 mei 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 februari 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 februari 2020
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 6 februari 2020
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 6 februari 2020
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 september 2022
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 6 februari 2020
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 februari 2020
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 17 april 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 23 januari 2020
Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 17 april 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.310 -  Stukadoorswerk
Sinds 12 mei 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug