shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0742.587.656
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 2020
Begindatum:28 januari 2020
Naam:PIZZERIA LA COCCINELLA
Naam in het Frans, sinds 28 januari 2020
Adres van de zetel: Rue des Abruns 27 Stratenplan
4683 Oupeye
Sinds 28 januari 2020
Telefoonnummer:
0468.09.17.82 Sinds 11 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
adjferhat@yahoo.frSinds 11 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Adjaoudi ,  Ferhat  Sinds 28 januari 2020
Bestuurder Swinnen ,  Alize  Sinds 28 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 februari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 februari 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 28 januari 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug