shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0742.681.191
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 januari 2020
Begindatum:29 januari 2020
Naam:ALLNATFIT
Naam in het Frans, sinds 29 januari 2020
Adres van de zetel: Drève des Alliés(THN) 69   bus 2.4
6530 Thuin
Sinds 10 mei 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
allnaturalfit05@gmail.comSinds 29 januari 2020
allnaturalfit05@gmail.comSinds 29 januari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tshishiku Mulobo Sinds 27 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 februari 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 augustus 2021
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2021
Btw 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 augustus 2021
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 augustus 2021
Btw 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 1 augustus 2021
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 29 januari 2020
Btw 2008  93.130  -  Fitnesscentra
Sinds 1 augustus 2021
Btw 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug