shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0742.875.587
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 februari 2020
Begindatum:4 februari 2020
Naam:SAM DESIGN CARRELAGES
Naam in het Frans, sinds 4 februari 2020
Adres van de zetel: Rue de la Renaissance 3 Stratenplan
4041 Herstal
Sinds 4 februari 2020
Telefoonnummer:
+32484570074 Sinds 4 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
samdesign.sy@gmail.comSinds 4 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Açikel ,  Neslihan  Sinds 4 februari 2020
Bestuurder Yildirim ,  Samet  Sinds 4 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2020
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 14 februari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 februari 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 14 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 4 februari 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 mei 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug