shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0742.968.827
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 februari 2020
Begindatum:5 februari 2020
Naam:Agri C.E.G.
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2020
Adres van de zetel: Rue Louis-Enckels, Beuzet 41 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 5 februari 2020
Telefoonnummer:
+32472822543 Sinds 5 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fermegourdin@agri-ceg.beSinds 5 februari 2020
fermegourdin@agri-ceg.beSinds 5 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Gourdin ,  Charles-Edouard  Sinds 5 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 februari 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 5 februari 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 februari 2020
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 5 februari 2020
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 5 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug