shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0742.972.983
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 februari 2020
Begindatum:5 februari 2020
Naam:Thierry TOUSSAINT - Chauffage Sanitaire
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2020
Adres van de zetel: Rue des Sarts 5 Stratenplan
4560 Clavier
Sinds 5 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Toussaint ,  Thierry  Sinds 5 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 februari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 februari 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 februari 2020
BTW 2008  28.140  -  Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
Sinds 5 februari 2020
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 5 februari 2020
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 5 februari 2020
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 5 februari 2020
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 5 februari 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 maart 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug