shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0742.980.705
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 februari 2020
Begindatum:6 februari 2020
Naam:DUCHENE BAKERY
Naam in het Frans, sinds 6 februari 2020
Adres van de zetel: Avenue Joseph Abras(BL) 86 Stratenplan
5001 Namur
Sinds 6 februari 2020
Telefoonnummer:
+32474968470 Sinds 6 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
duchene-siscot@hotmail.comSinds 6 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Duchêne ,  Eric  Sinds 6 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 1 april 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2020
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 1 april 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 april 2020
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 april 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug