shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.439.474
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2020
Begindatum:7 februari 2020
Naam:GILLOT J CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 7 februari 2020
Adres van de zetel: Rue Alphonse Thomas 13
4257 Berloz
Sinds 7 februari 2020
Telefoonnummer:
0477512631 Sinds 12 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
johangillot@gmail.comSinds 12 februari 2020
Webadres:
gillotjconstruction.be Sinds 12 februari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gillot ,  Johan  Sinds 7 februari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2020
 
Ruwbouw
Sinds 13 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 7 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 februari 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 13 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 februari 2020
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 7 februari 2020
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 7 februari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug