shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.496.783
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2020
Begindatum:10 februari 2020
Naam:ENV
Naam in het Frans, sinds 10 februari 2020
Adres van de zetel: Rue Cherra 11 Stratenplan
4690 Bassenge
Sinds 10 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vincentniesten@hotmail.comSinds 10 februari 2020
Webadres:
www.vincent-niesten-env.be Sinds 10 februari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bonomo ,  Grégory  Sinds 10 februari 2020
Bestuurder Niesten ,  Vincent  Sinds 10 februari 2020
Bestuurder Roox ,  Xavier  Sinds 10 februari 2020
Gedelegeerd bestuurder Niesten ,  Vincent  Sinds 10 februari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 maart 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 5 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 10 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 maart 2020
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 maart 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2020
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 10 februari 2020
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 10 februari 2020
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 10 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug