shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0743.513.908
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 februari 2020
Begindatum:11 februari 2020
Naam:KCL PROJECT
Naam in het Frans, sinds 11 februari 2020
Adres van de zetel: Rue Pire Pierre 19 Stratenplan
4821 Dison
Sinds 11 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kevinbas@kclproject.beSinds 11 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bas ,  Kevin  Sinds 11 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 april 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 12 februari 2020
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 12 februari 2020
BTW 2008  74.901  -  Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten
Sinds 12 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug