shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.558.349
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 februari 2020
Begindatum:12 februari 2020
Naam:ALPIINE
Naam in het Frans, sinds 12 februari 2020
Adres van de zetel: Rue de Waucomont 48 Stratenplan  bus b
4650 Herve
Sinds 12 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.alpiin.eu Sinds 12 februari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Duyckaerts ,  Jean-Marc  Sinds 12 februari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 12 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 12 februari 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 12 februari 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 12 februari 2020
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 12 februari 2020
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 12 februari 2020
BTW 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 12 februari 2020
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug