shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0743.611.601
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 maart 2021
Begindatum:13 februari 2020
Naam:Catania, Lucia
Sinds 13 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Catania ,  Lucia  Sinds 13 februari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dewandre ,  Caroline  Sinds 15 maart 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ramquet ,  Pierre  Sinds 15 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 februari 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.716  -  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Sinds 13 februari 2020
BTW 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug