shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.718.893
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juni 2022
Begindatum:18 februari 2020
Naam:Schortgen, Thomas
Sinds 18 februari 2020
Telefoonnummer:
+32493374016 Sinds 18 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tomschortgen@hotmail.comSinds 18 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Schortgen ,  Thomas  Sinds 18 februari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Fabbricotti ,  Marina  Sinds 13 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2020
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 18 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 18 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 februari 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 18 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 18 februari 2020
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 18 februari 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 18 februari 2020
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 18 februari 2020
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 18 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug