shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.847.963
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 november 2023
Begindatum:19 februari 2020
Naam:DECO JEMEPPE
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2020
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Rue L. Thonon 39
4042 Herstal
Sinds 1 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Güney ,  Yunus  Sinds 19 februari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 27 november 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Musch ,  Charlotte  Sinds 27 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.


Naar boven   Terug