shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0743.915.269
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 2020
Begindatum:20 februari 2020
Naam:COVIGES
Naam in het Frans, sinds 20 februari 2020
Adres van de zetel: Rue de la Croix Limont 36 Stratenplan
5590 Ciney
Sinds 20 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Beauvois ,  Benoît  Sinds 20 februari 2020
Bestuurder Dohet ,  Nathalie  Sinds 20 februari 2020
Bestuurder Mossiat ,  Jean  Sinds 20 februari 2020
Gedelegeerd bestuurder Beauvois ,  Benoît  Sinds 20 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 maart 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 februari 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 20 februari 2020
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 20 februari 2020
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 20 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 170.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug