shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.916.655
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 2020
Begindatum:20 februari 2020
Naam:NETCAB SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 20 februari 2020
Adres van de zetel: Rue du Geer 8
4300 Waremme
Sinds 20 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bonnouh ,  Mohamed  Sinds 20 februari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 5 maart 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 5 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 20 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 maart 2020
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 5 maart 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 20 februari 2020
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 20 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug