shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.367.508
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 februari 2020
Begindatum:24 februari 2020
Naam:AU DOS DE LA CUILLERE
Naam in het Frans, sinds 24 februari 2020
Adres van de zetel: Rue Jules Cerexhe 10 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 24 februari 2020
Telefoonnummer:
+3287530814 Sinds 24 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
audosdelacuillere@gmail.comSinds 24 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Evrard ,  Martin  Sinds 24 februari 2020
Bestuurder Thimister ,  Sophie  Sinds 24 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 27 februari 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 februari 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 27 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 24 februari 2020
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 24 februari 2020
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 24 februari 2020
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 24 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug