shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.395.717
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 februari 2020
Begindatum:24 februari 2020
Naam:VAVURE
Naam in het Frans, sinds 24 februari 2020
Adres van de zetel: Rue Califice 66 Stratenplan
4102 Seraing
Sinds 24 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Vavure ,  Marius  Sinds 24 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2020
 
Ruwbouw
Sinds 1 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 april 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 21 april 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2020
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 april 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2020
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug