shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0744.434.418
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 mei 2023
Begindatum:25 februari 2020
Naam:SACG IMPRIMERIE
Naam in het Frans, sinds 25 februari 2020
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Rue Joseph Moinil 11
1360 Perwez
Sinds 25 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Degroot ,  Gaëtan  Sinds 25 februari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ibarrondo Lasa ,  Xavier  Sinds 8 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 25 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 maart 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  18.110  -  Krantendrukkerijen
Sinds 25 februari 2020
Btw 2008  18.120  -  Overige drukkerijen
Sinds 25 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug