shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.497.170
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2020
Begindatum:26 februari 2020
Naam:Dao Liège
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2020
Adres van de zetel: Mont Saint-Martin 9-11 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 26 februari 2020
Telefoonnummer:
+32479589792 Sinds 26 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
liege@dao.beSinds 26 februari 2020
steve@dao.beSinds 26 februari 2020
Webadres:
www.dao.be Sinds 26 februari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De Saedeleer ,  Alyson  Sinds 26 februari 2020
Bestuurder De Saedeleer ,  Steve  Sinds 26 februari 2020
Bestuurder Mabille ,  Nicole  Sinds 26 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 26 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 maart 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 26 februari 2020
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 26 februari 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  93.130 -  Fitnesscentra
Sinds 1 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug