shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.499.150
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2020
Begindatum:27 februari 2020
Naam:eFFiciency research
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2020
Adres van de zetel: Rue Bois-la-Dame 124 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 27 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fabrice.frebel@efficiencyresearch.beSinds 27 februari 2020
Webadres:
www.efficiencyresearch.be Sinds 27 februari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Frébel ,  Fabrice  Sinds 27 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 6 maart 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 maart 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 maart 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 27 februari 2020
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 27 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug