shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.590.905
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 februari 2020
Begindatum:29 februari 2020
Naam:STOLER IMMO
Naam in het Frans, sinds 29 februari 2020
Adres van de zetel: Rue de la Cathédrale 17 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 29 februari 2020
Telefoonnummer:
+32477980751 Sinds 29 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@stolerimmo.beSinds 29 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Stoler ,  Calin  Sinds 29 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 maart 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 maart 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 3 maart 2020
BTW 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 3 maart 2020
BTW 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 3 maart 2020
BTW 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 3 maart 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 3 maart 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug