shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.683.450
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 maart 2020
Begindatum:3 maart 2020
Naam:FOGUENNE TOM SRL
Naam in het Frans, sinds 3 maart 2020
Adres van de zetel: Rue Porte-aux-Oies 43 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 3 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Foguenne ,  Tom  Sinds 3 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 2 april 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 juli 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 april 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 5 maart 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 4 maart 2020
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 4 maart 2020
BTW 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 4 maart 2020
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 4 maart 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 4 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug