shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0744.694.041
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 maart 2020
Begindatum:4 maart 2020
Naam:BERNARD AGRICOLE
Naam in het Frans, sinds 4 maart 2020
Afkorting: BERAGRI
Naam in het Frans, sinds 4 maart 2020
Adres van de zetel: Rue Mignolet 92
4300 Waremme
Sinds 4 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bernard ,  Arnaud  Sinds 5 juni 2024
Bestuurder Bernard ,  Florence  Sinds 5 juni 2024
Bestuurder Bernard ,  Jean  Sinds 4 maart 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 maart 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.110  -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 4 maart 2020
Btw 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 4 maart 2020
Btw 2008  01.420  -  Fokken van andere runderen en buffels
Sinds 4 maart 2020
Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 4 maart 2020
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 4 maart 2020
Btw 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 4 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug