shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.785.992
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2020
Begindatum:5 maart 2020
Naam:VS 2
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2020
Adres van de zetel: Boulevard des Gérardchamps 118 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 5 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0561.833.797   Sinds 5 maart 2020
Bestuurder Simonis ,  Virginie  Sinds 5 maart 2020
Vaste vertegenwoordiger Bruggen ,  Frédéric  (0561.833.797)   Sinds 5 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 juni 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 april 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 juni 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.762 -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug