shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.829.742
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 maart 2020
Begindatum:6 maart 2020
Naam:Air China Cargo co., Ltd
Naam in het Engels, sinds 6 maart 2020
Adres van de zetel: ZI aéroportuaire de Tianzhu zone A Stratenplan
101300 Pékin
China /Volksrep./
Extra adresinfo: arrondissement de Shunyi
Sinds 6 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 6 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger WANG ,  LI  Sinds 6 maart 2020
 
 
Bijkantoor
Adres: Aéroport de Liège   84 Stratenplan
4460   Grâce-Hollogne
Extra adresinfo:Office L211 1er étage
Sinds 6 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 april 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  51.210  -  Goederenvervoer door de lucht
Sinds 1 mei 2020
BTW 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 1 mei 2020
BTW 2008  33.160  -  Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
Sinds 1 mei 2020
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 1 mei 2020
BTW 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 mei 2020
BTW 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 1 mei 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  51.210 -  Goederenvervoer door de lucht
Sinds 5 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug