shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.939.214
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 2020
Begindatum:10 maart 2020
Naam:Nadia Huynen, Fiduciaire
Naam in het Frans, sinds 10 maart 2020
Adres van de zetel: Rue de la Croix Polinard 10 Stratenplan
4890 Thimister-Clermont
Sinds 10 maart 2020
Telefoonnummer:
0468534415 Sinds 13 maart 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fiduciaire@nhuynen.beSinds 10 maart 2020
fiduciaire@nhuynen.beSinds 13 maart 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Huynen ,  Nadia  Sinds 10 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 maart 2020
 
 
Toelatingen
Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 31 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 10 maart 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug