shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0744.976.628
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 maart 2020
Begindatum:11 maart 2020
Naam:VILLANUEVA
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2020
Adres van de zetel: Rue de Vottem 48 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 11 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ateliers-villanueva@hotmail.comSinds 11 maart 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 11 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Villanueva Losa ,  José  Sinds 11 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 maart 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 maart 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.770  -  Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 maart 2020
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 11 maart 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  32.123 -  Vervaardiging van sieraden
Sinds 1 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug