shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.403.329
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 maart 2020
Begindatum:13 maart 2020
Naam:EDDRO
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2020
Adres van de zetel: Rue d'Alvaux 1 Stratenplan  bus b
5360 Hamois
Sinds 13 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Daffe ,  Valentine  Sinds 13 maart 2020
Bestuurder Defoy ,  Raphaël  Sinds 13 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2020
 
Ruwbouw
Sinds 10 april 2020
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 april 2020
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 april 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 april 2020
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 17 augustus 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 april 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 april 2020
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 april 2020
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 april 2020
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 10 april 2020
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 april 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 maart 2020
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 13 maart 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug