shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.461.628
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 maart 2020
Begindatum:17 maart 2020
Naam:Garage Gaglianone
Naam in het Frans, sinds 17 maart 2020
Adres van de zetel: Rue Wanhériffe 20 Stratenplan  bus A
5300 Andenne
Sinds 17 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Gaglianone ,  Marc  Sinds 17 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 maart 2020
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 24 maart 2020
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 24 maart 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 september 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 maart 2020
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 23 maart 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 23 maart 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 24 maart 2020
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 24 maart 2020
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 24 maart 2020
BTW 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 24 maart 2020
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 24 maart 2020
BTW 2008  46.710  -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 24 maart 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 16 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug