shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.562.784
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 maart 2020
Begindatum:20 maart 2020
Naam:ImmoPME
Naam in het Frans, sinds 20 maart 2020
Adres van de zetel: Place des Célestines(NR) 23 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 20 maart 2020
Telefoonnummer:
+32477605690 Sinds 20 maart 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
thierry.dehout@immopme.beSinds 20 maart 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0504.992.886   Sinds 21 maart 2020
Bestuurder 0694.605.716   Sinds 21 maart 2020
Vaste vertegenwoordiger Franeau ,  David  (0504.992.886)   Sinds 21 maart 2020
Vaste vertegenwoordiger Dehout ,  Thierry  (0694.605.716)   Sinds 21 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 april 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 mei 2020
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 mei 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug