shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.736.394
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 2020
Begindatum:31 maart 2020
Naam:G_OTHERM
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2020
Adres van de zetel: Rue Martin Lejeune(VD) 6 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 31 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Beljuri ,  Deniz  Sinds 31 maart 2020
Bestuurder Polat ,  Samy  Sinds 31 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 mei 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 mei 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 mei 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 april 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 31 maart 2020
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 31 maart 2020
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 31 maart 2020
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 31 maart 2020
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 31 maart 2020
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 31 maart 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug