shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.849.331
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 april 2020
Begindatum:6 april 2020
Naam:colko
Naam in het Frans, sinds 6 april 2020
Adres van de zetel: Montagne Sainte-Walburge 149 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 6 april 2020
Telefoonnummer:
+32474380657 Sinds 6 april 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mpj@balima.euSinds 6 april 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 6 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Petit Jean ,  Maxime  Sinds 6 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 april 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 6 april 2020
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 6 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug