shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.921.279
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 mei 2020
Begindatum:15 mei 2020
Naam:Engel, Joris
Sinds 15 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Engel ,  Joris  Sinds 15 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 mei 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 15 mei 2020
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 15 mei 2020
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 15 mei 2020
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 15 mei 2020
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 15 mei 2020
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug