shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.413.119
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 april 2020
Begindatum:20 april 2020
Naam:TRADING & INVESTMENT BUSINESS COMPANY
Naam in het Frans, sinds 20 april 2020
Adres van de zetel: Quai Marcellis 23 Stratenplan  bus 1
4020 Liège
Sinds 20 april 2020
Telefoonnummer:
+32493852055 Sinds 20 april 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bon20100@gmail.comSinds 20 april 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bonhomme ,  Vincent  Sinds 20 april 2020
Bestuurder MESTIKOU ,  Mohamed  Sinds 20 april 2020
Bestuurder MLAYEH ,  Oualid  Sinds 20 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 20 april 2020
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 20 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug