shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.431.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 april 2020
Begindatum:21 april 2020
Naam:MUTSHINDO TRANSPORT
Naam in het Frans, sinds 21 april 2020
Adres van de zetel: Rue de Dave(JB) 507 Stratenplan  bus 3
5100 Namur
Sinds 21 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
erickalunganyoka@hotmail.comSinds 21 april 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 21 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Amougou Mba ,  Francis  Sinds 21 april 2020
Zaakvoerder Nyoka Wa Bikata ,  Eric  Sinds 21 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 mei 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 mei 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 1 september 2020
BTW 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 1 september 2020
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug