shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0746.498.439
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2020
Begindatum:24 april 2020
Duur entiteit : 10 (in jaren)
Naam:IMMO AB
Naam in het Frans, sinds 24 april 2020
Adres van de zetel: Les Marlères(ML) 71 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 24 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 24 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Body ,  Philippe  Sinds 24 april 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 mei 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  64.910  -  Financiële lease
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  64.922  -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  64.929  -  Overige kredietverstrekking, n.e.g.
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 24 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug