shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.498.439
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2020
Begindatum:24 april 2020
Duur entiteit : 10 (in jaren)
Naam:IMMO AB
Naam in het Frans, sinds 24 april 2020
Adres van de zetel: Les Marlères(ML) 71 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 24 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 24 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Body ,  Philippe  Sinds 24 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 mei 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  64.910  -  Financiële lease
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  64.922  -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  64.929  -  Overige kredietverstrekking, n.e.g.
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 24 april 2020
BTW 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 24 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug