shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.587.620
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2020
Begindatum:29 april 2020
Naam:MDS – Imaging
Naam in het Frans, sinds 29 april 2020
Afkorting: MDS
Naam in het Frans, sinds 29 april 2020
Adres van de zetel: Rue Trieux-des-Gouttes, Emines 49 Stratenplan
5080 La Bruyère
Sinds 29 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Geelhand de Merxem ,  Arnould  Sinds 29 april 2020
Bestuurder Sibomana ,  Mérence  Sinds 29 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 mei 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.736  -  Groothandel in sanitair
Sinds 29 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug