shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0746.587.620
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2020
Begindatum:29 april 2020
Naam:MDS – Imaging
Naam in het Frans, sinds 29 april 2020
Afkorting: MDS
Naam in het Frans, sinds 29 april 2020
Adres van de zetel: Rue Trieux-des-Gouttes, Emines 49 Stratenplan
5080 La Bruyère
Sinds 29 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sibomana ,  Mérence  Sinds 29 april 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 mei 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  46.736  -  Groothandel in sanitair
Sinds 29 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug