shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.595.538
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2020
Begindatum:29 april 2020
Naam:FOCUS IT SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 29 april 2020
Adres van de zetel: Chaussée de Dinant 147 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 29 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hamoir ,  Mathieu  Sinds 29 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 mei 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 29 april 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 29 april 2020
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 29 april 2020
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 29 april 2020
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 29 april 2020
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 29 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug