shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.665.616
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 2020
Begindatum:4 mei 2020
Naam:B2CIT
Naam in het Frans, sinds 4 mei 2020
Adres van de zetel: Quai Banning 6 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 4 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Baert ,  Bruno  Sinds 4 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 mei 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 26 mei 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 mei 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 26 mei 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 4 mei 2020
BTW 2008  01.240  -  Teelt van pit- en steenvruchten
Sinds 4 mei 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 4 mei 2020
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 4 mei 2020
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 4 mei 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug