shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.696.102
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 mei 2020
Begindatum:5 mei 2020
Naam:MYOCENE
Naam in het Frans, sinds 5 mei 2020
Adres van de zetel: Rue de Spa 2 Stratenplan  bus 42
4020 Liège
Sinds 5 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ca@myocene.comSinds 5 mei 2020
Webadres:
www.myocene.com Sinds 5 mei 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Müller ,  Pierre  Sinds 5 mei 2020
Bestuurder Rigaux ,  Pierre  Sinds 5 mei 2020
Vaste vertegenwoordiger Mignolet ,  Jean-Yves  (0744.467.971)   Sinds 5 mei 2020
Gedelegeerd bestuurder Rigaux ,  Pierre  Sinds 5 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 mei 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  26.600  -  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
Sinds 5 mei 2020
BTW 2008  32.500  -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 5 mei 2020
BTW 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 5 mei 2020
BTW 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 5 mei 2020
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 5 mei 2020
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 5 mei 2020
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 200.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug